Phim Kinh dị

Đông Bắc Bạch Sự
Tập 23-End VietSub
Đạo Mộ - Pamyo
Thuyết Minh - VietSub 1080p
Sinh Vật Gyeongseong
Tập 10-End VietSub
Thòng Lọng Ma 3
VietSub 720p
You're All Gonna Die
VietSub + Thuyết Minh 1080p
The Cello
VietSub + Thuyết Minh 720p
The Ghost Lights
VietSub + Thuyểt Minh 720p
Half Sisters
VietSub + Thuyết Minh 1080p